10. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu-YEKSEM 2019

KONGRE TARİHİ
31 Ekim - 02 Kasım 2019

KONGRE ŞEHRİ
Antalya, Türkiye
KONGRE WEB SİTESİ
yeksem.org/2019
DAVET
Sanayileşme, teknolojideki hızlı gelişme ve günümüzün yaşam standartları gibi unsurlar dikkate alındığında Dünyadaki siyasi sürecin oluşmasında, ülkelerin enerji kaynakları, bu kaynakları denetleme ve geliştirebilme yetenekleri, enerji taleplerini karşılamadaki bağımsız olma amaçları belirleyici olmaktadır.

Enerjinin büyük öneme sahip olması ve fosil yakıt rezervlerinin azalan ömrü, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi arttırmaktadır. Geleceğe dönük üretim senaryolarında yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretimindeki payının arttırılmasına yönelik çalışmaların hız kazandığı görülmektedir.

Ülkemizin artan enerji talebini karşılamak, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, çevre dostu üretime yönelmek için kaynak planlanmasında yenilenebilir enerji oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Ancak, Ülkemizde hala yenilenebilir enerji kaynakları için gerekli önem gösterilmediğinden hava, su ve çevre kirliliği başta olmak üzere birçok sorun enerji ihtiyacı ile beraber ortaya çıkmaktadır.

Dünyanın giderek en büyük sorunu haline gelen enerji ihtiyacını, yenilenebilir enerji kaynakları ve temiz enerji kaynakları ile çevreye zarar vermeden karşılamamız mümkündür.

Türkiye bulunduğu coğrafi konumu ve jeopolitik yapısı nedeniyle bütün yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanma imkanına sahiptir. Özellikle hidrolik, jeotermal, rüzgar ve güneş enerjisi potansiyelleri bakımından AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında, Türkiye’nin son derece elverişli bir konuma sahip olduğu görülmektedir. Ancak bu kaynaklardan yararlanma oranı düşük seviyelerdedir.

Bu anlayışla, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından her iki yılda bir istikrarla düzenlenen, başarıyla sürdürülen ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları dünyası nezdinde haklı bir saygınlık kazanan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi `nin onuncusu da TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası adına Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi ev sahipliğinde 31 Ekim-01-02 Kasım 2019 tarihlerinde, Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Ulusal ölçekte enerji sektöründeki en ciddi etkinliklerden birisi konumunda olan bu Sempozyumda, uygulamalı ve teorik çalışmalar ile teknolojik gelişmelerin sunulacağı ortak bir buluşma platformu sağlanarak, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına yönelik uluslararası gelişmeleri yakından takip eden araştırmacılarla, akademisyenlerin, teknik elemanların, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin, üretici, tüketici ve kullanıcıların, müşavir ve mühendislerin sektör temsilcilerinin, sanayicilerimizin iletişimi ve son teknolojileri değerlendirmeleri amaçlanmıştır. Ayrıca alanında uzman özel çağrılı konuşmacıların sunumlarına da yer verilecek olan sempozyumda ülkemizin birçok bölgesinden sektörünün tüm bileşenleri Antalya’da buluşması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Sempozyumumuz; Çağrılı Konuşmacılar, Paneller, Akademik Bildiriler ve Ürün Tanıtım Stantları ile şekillenecektir.

1. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi’nde sunulacak akademik ve teknoloji uygulama bildirilerinin aşağıda belirtilen sempozyum takvimine göre www.yeksem.orgadresi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Sempozyumun bildiri dili Türkçe olup, bildirilerin başında Türkçe Özetlerin eklenmesi beklenmektedir. Gönderilen bildiri başvuruları Bilim Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilecek, kabul edilen bildiriler, konu başlıklarına göre sınıflandırılarak programda yayınlanacaktır. Bildirilerin “Yazım Kuralları” ve “Örnek Bildiri Formatı’’nda yer alan formata göre hazırlanması ön kabul için gerekmektedir. Bilim Kurulu’nun uygun göreceği diğer bildiriler poster olarak sunulması planlanmaktadır. Sempozyumda Bilim Kurulu’nun önerisi doğrultusunda poster bildiri sunumuna da yer verilmesi planlanmaktadır.

Buna göre; Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biokütle, biyogaz, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan kaynaklardan elektrik enerjisi üretimi amaçlı olarak kullanımlarının yaygınlaştırılması, bu kaynakların güvenilir ve ekonomik şekilde kullanıma kazandırılması, kaynak çeşitliliğinin artırılması, atıkların değerlendirilmesi, çevrenin korunması, yenilenebilir teknoloji ile araştırma geliştirme çalışmalarında akademik ve uygulamaya yönelik bilgilerin verileceği “X. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi”ne katkıda bulunmaya çağırıyoruz.

Ülkemize, doğanın korunmasına, mesleğimize ve meslektaşlarımıza katkı sağlayacak bu etkinlikte sizleri Antalya da aramızda görmekten onur duyarız.

Saygılarımızla,
Sempozyum Yürütme Kurulu

KONGREUZMANI.COM veritabanında kayıtlı etkinliklere ait tarih, yer ve diğer içerik detayları ilgili yıl içerisinde yetkili kurum tarafından değiştirilebilir. Lütfen etkinliğe ait resmi web sitesinden güncel bilgileri teyid ediniz. HATA BİLDİR: Bu etkinlik detaylarında hata varsa bize iletebilirsiniz.

Yorumlar


Takvime Ekle Google Outlook iCal
bir minduce projesidir
copyright 2010-2019 ©   |   kullanım koşulları & gizlilik
Kongre Ekle Eklenecek kongrenin bilgilerini giriniz.
Bizi Facebook'ta Takip Edin