1. Gıda Kimyası Kongresi

KONGRE TARİHİ
03 Mart - 06 Mart 2022

KONGRE ŞEHRİ
Kemer, Antalya, Türkiye
KONGRE WEB SİTESİ
gidakimyasikongresi.org
DAVET
Değerli Bilim İnsanları, Kamu ve Özel Sektör Uzman ve Temsilcileri,

Kimyagerler Derneği tarafından uzun yıllardan beri sürdürülebilir kongreler düzenleyerek, ilgili sektörler, bilim insanları ve kamu otoritesi arasından sağlıklı bir köprü oluşturma, ülkemiz için katma değerli ürünler üretimi konusunda katkıda bulunmayı amaçladık. Bunu yaparken, üretim ile ilgili hemen hemen her sektörde ihtiyaç duyulan kimya ve ilgili ana branşlar ile üyelerimizin iletişimde bulunması ve multidisipliner çalışma yollarını araştırarak meslek merkezden ziyade sorun merkezli proje ekibi oluşturma ve tartışma imkanlarının ortaya çıkması ana hedefimiz olmuştur.

Bu bağlamda, bu hedeflerimize ulaşmak, ülkemiz için katma değer oluşturacak yeni atılımlar için süregelen çabalara bir katkıyı da Kimyagerler Derneği olarak biz de katkı vermek istedik. Ülkemiz tohumdan-tabağa gıda üretimi konusunda son derece büyük imkânlara sahip olmakla birlikte bu potansiyelin tam ve verimli kullanılabilmesi topyekûn bir iş birliğini muhakkak kılmaktadır.

Bu bakımdan, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gıda Kimyası Kongresini Üniversitelerimizin, Kimya-Biyoloji Bölümleri, Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Veterinerlik Fakülteleri, Sağlık Bilimleri Fakülteleri, Beslenme ve Diyetetik Bölümleri, Eczacılık Fakülteleri, gıda kimyası ve teknolojisi alanında faaliyet gösteren özel sektör temsilcileri, kalite kontrol ve standardizasyon, helal gıda alanında çalışan kamu ve özel otoritelerini bir araya getirerek bütün paydaşların gıda üretimi üzerinde sürdürülebilirlik, güvenlik ve katma değer konusunda katkıda bulunabilecek paydaşları bir araya getirmek hedeflenmektedir. Kısacası gıda üretimi ve güvenliği konusunda elini taşın altını koymak ve nitelikli fikirleri olan herkesin özgürce tartışma ortamı bulabileceği, meslek taasupluğundan arınmış, sorun ve çözüm merkezli iş ve projelere odaklanan bir kongre düzenlemek ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak için Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ve Kimyagerler Derneği’nin desteğiyle Kimyager, Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Biyolog, Toksikolog, Sağlık Bilimci (Tıp ve Eczacılık), kalite ve akreditasyon, standardizasyon uzmanı, sanayici, sivil toplum kuruluşlarında ve ilgili bakanlıklardan pek çok değerli insan gücümüz bu kongre kapsamında alanlarından pek çok değerli katılımcı kongre organizasyonu ve Bilim Kurullarında görev almışlardır. Bu geniş katılımlı “Niyet” elbette “Nimet” ilişkisi açısından daha işin başından takdire şayandır.

Bu bağlamda, 1.Gıda Kimyası Kongresi, Kimyagerler Derneği ve Gebze Teknik Üniversitesi’nin ortak organizasyonu ile 3-6 Mart 2022 tarihleri arasında Antalya’da Mirage Park Resort’ta “uluslararası” bir bilimsel toplantı olarak gerçekleştirilecektir. Bilimsel programda; davetli konuşmalar, kısa sözel sunumlar, poster sunumları, kurslar ve workshoplar yer alacaktır. Kısa sözel sunumlar, poster olarak da sergilenerek daha fazla katılımcı ile karşılıklı paylaşım imkanı sağlanacaktır. Posterler, iki gün boyunca toplam dört saat sunulacaktır. Endüstri ve akademide çalışan bilim insanlarından oluşan hakem heyeti tarafından başarılı bulunan posterler ödüllendirilecektir. Bildiri sahipleri, çalışmalarının “tam metin” olarak İngilizce metinlerini “Journal of Chemical Metrology ve Records of Agricultural and Food Chemistry” dergilerinde ücretsiz olarak yayınlayabileceklerdir. Bu yayın hakkından faydalanmak için 1. Gıda Kimyası Kongresine katılım sertifikası ile birlikte ACG PUBLICATONS PAMS (ACG Publications (acgpubs.org) sistemine ek dosya olarak yüklemeleri ve bu durumu “Cover Letter” da belirtmeleri gerekmektrdir. PAMS sistemi üzerinden gönderilen tüm makaleler bilimsel değerlendirmeyi geçtiklerinde ilgili dergilerde ücretsiz olarak yayınlanacaktır. Hakem değerlendirmelerinden geçemeyen makaleler yayına kabul edilmeyecektir. Yayına kabul edilen makalelerin yayın maliyetleri ACG PUBLICATIONS ve troyasil tarafından karşılanacaktır. Ancak makaleler için gerekli olabilecek ve editör kurulu tarafından talep edilebilecek olan makale dil düzeltmesi talepleri için gerekli olacak ücretler (ACG PUBLICATIONS servisleri kullanılırsa) kapsam dışındadır...

KONGREUZMANI.COM veritabanında kayıtlı etkinliklere ait tarih, yer ve diğer içerik detayları ilgili yıl içerisinde yetkili kurum tarafından değiştirilebilir. Lütfen etkinliğe ait resmi web sitesinden güncel bilgileri teyit ediniz. HATA BİLDİR: Bu etkinlik detaylarında hata varsa bize iletebilirsiniz.

PAYLAŞ: WhatsApp Facebook X.com LinkedIn
Takvime Ekle Google Outlook iCal
bir minduce projesidir
Kongre Ekle Eklenecek kongrenin bilgilerini giriniz.