5. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi

KONGRE TARİHİ
10 Eylül - 11 Eylül 2021

KONGRE YERİ
Online

KONGRE WEB SİTESİ
yapikongresi.mimarlarodasiankara.org
DAVET
Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, yapı sektörü ile eğitim, çevre, tasarım, üretim, kullanım, koruma, denetim, yönetim, güvenlik ve yıkım süreçleri arasındaki ilişkilerin tartışıldığı; güncel sorunların ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı; yapı sektörü ile ilişkili olan tüm disiplinlerden katılımcıların bir araya gelebildiği bir ortam sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

Ülkemizde bu türden ulusal ölçekte bir yapı kongresi ilk defa 3-7 Mayıs 1948 tarihleri arasında “Birinci Türk Yapı Kongresi” adı ile Bayındırlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiştir. Meslek topluluğumuzun o tarihteki örgütü “Türk Yüksek Mimarlar Birliği” kongreye geniş destek ve katılım sağlamıştır. Beş gün süren bu kongre, Cumhuriyet sonrası mimarlığın kuruluşu ve kurumsallaşması sürecinde birçok mesleki konunun çok yönlü ele alındığı ve paylaşıldığı önemli bir etkinlik olmuştur.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 1948 yılında destek verdiği bu ulusal kongrenin sürekliliğini sağlamak amacıyla “Yapı Kongresi ve Sergisi” düzenlemeyi bir gelenek haline getirmiştir. 2. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi 3-5 Haziran 2015 tarihleri arasında “Yapı Üretimi, Kullanımı ve Koruma Süreçleri” konusuna odaklanan bir etkinlik olarak Ankara’da düzenlenmiştir. 3. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, 25-26 Kasım 2016 tarihlerinde “Teknik Tasarım, Güvenlik ve Erişilebilirlik” konusunu yine Ankara’da tartışmaya açmıştır. 4. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara ve Antalya Şubelerinin işbirliğiyle 6-8 Aralık 2018 tarihlerinde “Yapı Sektöründe Yenilikçi Yaklaşımlar” ana temasını gündeme getirmiştir.

Yapı sektöründeki ilerlemeler, edinilen birikimler ve geliştirilen her türlü güncel çözümler, mimarlık mesleğinin ve yapı sektörünün ilgili olduğu her alanda ülkemizin kalkınmasına katkı sağlar. Bu türden birçok yönlü kalkınma için Araştırma-Geliştirme ve Araştırma-Uygulama kapsamında yapılan çalışmaların, bu çalışmalardan beslenen ve bu çalışmalara yön veren Eğitim-Araştırma etkinliklerinin arttırılması hedeflenmelidir.

Bu sebeple, mimarlık mesleğinin Eğitim-Araştırma-Uygulama (EAU) sahalarındaki çok disiplinli ve kolektif çalışmaları önem kazanmıştır. Farklı uzmanlıkların bir araya gelerek teknik tasarım ve uygulamalara yenilikçi bakış açıları ve çözüm önerileri geliştirme becerisi, bu amaçlara yönelik çağdaş ve nitelikli bir mesleki eğitim gerektirmektedir. Bu sebeplerle, “5. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi’nin” ana teması, “Yapı Sektöründe Çok Yönlü Kalkınma: Eğitim - Araştırma - Uygulama (EAU)” olarak belirlenmiş; 10-11 Eylül 2021 tarihlerinde online olarak yapılmasına karar verilmiştir. Yapı sektörüyle ilgili tüm süreçler, aşağıda listelenmiş konu başlıkları kapsamında kongrenin tartışma ortamına dahil edilmiştir.

KONGREUZMANI.COM veritabanında kayıtlı etkinliklere ait tarih, yer ve diğer içerik detayları ilgili yıl içerisinde yetkili kurum tarafından değiştirilebilir. Lütfen etkinliğe ait resmi web sitesinden güncel bilgileri teyid ediniz. HATA BİLDİR: Bu etkinlik detaylarında hata varsa bize iletebilirsiniz.

Yorumlar


Takvime Ekle Google Outlook iCal
bir minduce projesidir
copyright 2010-2021 ©   |   kullanım koşulları & gizlilik
Kongre Ekle Eklenecek kongrenin bilgilerini giriniz.
Bizi Facebook'ta Takip Edin