Akşemseddin 3. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu

KONGRE TARİHİ
12 Eylül - 16 Eylül 2018

KONGRE ŞEHRİ
Çorum, Türkiye
KONGRE YERİ
Hitit Üniversitesi

KONGRE WEB SİTESİ
www.aksemseddinsempozyumu.org
DAVET
Değerli bilim insanları,

Akşemseddin 3. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, 12-16 Eylül 2018 tarihleri arasında Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecektir. Sempozyum, Türk dünyasının büyük âlimlerinden, aynı zamanda bir şair ve tabip olan, tarihte Fatih Sultan Mehmet’in hocaları arasında adı geçen ve Çorum’da büyüyen Akşemseddin’e ithaf edilmiştir.

Çorum, bir medeniyetler beşiğidir. Tarihte Hitit, Frig, Kimmer, Med, Pers, Galat, Roma, Bizans, Osmanlı gibi önemli devletlerin idaresinde bulunmuş, onlara ait izleri günümüze kadar taşımış önemli bir kültür merkezidir. Cami ve medreseleri, geleneksel evleri, arkeolojik sit alanları ile bir açık hava müzesi durumunda olan bu kültür merkezinde sizleri ağırlamak istiyoruz.

Sempozyumda insana dair hazırlamış olduğunuz çalışmalarınızı Türkçe, İngilizce veya Arapça sunabilirsiniz. Bu çalışmalarınız sözlü sunum (yüz yüze veya uzaktan), poster sunum, workshop, atölye çalışması, yuvarlak masa tartışması, özel konulu çalıştay veya kişisel sergi tarzında olabilir.

Sempozyumda sunulmak üzere hazırlanan bildiri özetleri hakem sürecinden geçirildikten sonra kabul veya ret edilecektir.

Değerlendirmeyi sempozyumun hakem ve bilim kurulları yapacaktır. Bu kurullarda çeşitli ülkelerde görev yapan ve her biri kendi alanında yetkin bilim insanları yer almaktadır. Ayrıca bildirilerinizi sisteme yüklerken sizler de hakem önerebilirsiniz.

Sempozyum sürecinde yeni işbirliklerinin ortaya çıkması ve yeni yayınların üretilmesi en büyük dileğimizdir. Bu yüzden sunulan bildirilerin özetleri, e-kitap formatında ISBN numaralı ve editörlü olarak sempozyumda önce yayımlanacaktır. Bildirilerin tam metinleri ile ilgili çeşitli biçimlerde yayımlanabilecektir. Tam bildiri kitabı (Pdf), sempozyumu destekleyen uluslararası hakemli dergilerde ücretsiz makale ya da ücret karşılığında ulusal veya uluslararası bir yayınevi tarafından hazırlanacak kitaplarda kitap bölümü olanakları mevcuttur. Tüm yayınlar, hakem süreci tamamlandıktan sonra gerçekleşecektir.

Bildiri özet metinlerinin İngilizce çevirileri muhakkak olmalıdır (150-250 kelime).

Sizleri insana dair sorunların, gelişmelerin ve değişmelerin tartışılacağı, dünyanın çeşitli ülkelerinden bir araya gelecek olan değerli bilim insanlarının oluşturacağı saygın bilimsel ortamın paydaşları olarak görmek istiyoruz.

Sempozyuma insan ve toplum ile ilgili her türlü akademik konu (eğitim, mimarlık, sağlık, spor, ziraat vb.) ile katılmak mümkündür.

Sunum biçiminizi (sözlü, poster, workshop vb.) lütfen sempozyuma başvururken işaretlemeyi unutmayınız.

Sempozyumda katılımcılarına katılım sertifikası, çanta ve çeşitli hediyeler takdim edilecektir.

Organizasyon Komitesi

KONGREUZMANI.COM veritabanında kayıtlı etkinliklere ait tarih, yer ve diğer içerik detayları ilgili yıl içerisinde yetkili kurum tarafından değiştirilebilir. Lütfen etkinliğe ait resmi web sitesinden güncel bilgileri teyit ediniz. HATA BİLDİR: Bu etkinlik detaylarında hata varsa bize iletebilirsiniz.

PAYLAŞ: WhatsApp Facebook X.com LinkedIn
Takvime Ekle Google Outlook iCal
bir minduce projesidir
Kongre Ekle Eklenecek kongrenin bilgilerini giriniz.