11. Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

KONGRE TARİHİ
09 Ocak - 12 Ocak 2020

KONGRE ŞEHRİ
Ankara, Türkiye
KONGRE WEB SİTESİ
ankarabarosu.org.tr/hukukkurultayi/2020
DAVET
Hak kavramı hep günceldir. Kavramın “insan hakları” içeriğini kazanması ise yakın tarihlidir. Bu konuda dört yaklaşımdan söz edilebilir: a) İnsan hakları modern devletin doğuşuyla ortaya çıkmıştır; b) İnsan hakları on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıl insan ve yurttaş hakları bildirgelerinin sonucudur veya c) İnsan hakları yirminci yüzyıldaki insan hakları beyanname ve sözleşmelerinin ürünüdür; d) İnsan hakları yirminci yüzyılın son çeyreğinde bir “hareket” olarak asıl anlamına kavuşmuştur. İlk üç yaklaşımda egemen bir hukuki düzenlemenin konusu olarak görülen insan hakları, iktisadi ve siyasi alandaki çatışmanın dolayımının bir ifadesidir. 1970’lerle birlikte bizatihi kendisi sosyal ve siyasi bir program haline gelmeye başlamıştır.

İnsan hakları kavramı, bir yandan insan ihtiyaçları ve insanlık onuru gibi kavramlar üzerinden iktisadi ve sosyal taleplerin dile getirildiği siyasi biçimleri; diğer yandan insan hakları normlarını ve bu normların uygulanmasını kapsar. Hukukçular, genellikle hukuki düzenlemelerle ilgilenme eğilimindeyken, “hak savunuculuğu” insan haklarının bu iki görünümü arasındaki uçurumu kapamaya aday bir kavramdır. İnsan hakları alanında avukatlık mesleği pratikleri hem insan hakları talepleri hem de insan hakları normlarının uygulanması bakımından büyük önem taşır.

Dünyanın dört bir yanında, farklı ton ve içeriklere sahip otoriter yönetimler, zaman zaman insan hakları kavramlarını da kendilerine dayanak yaparak, haksızlık ve adaletsizliklerin doğrudan faili oluyorlar. Otoriter yönetimlere karşı, insan haklarının savunuculuğunu yapmak ise daha fazla baskıya maruz kalma anlamına geliyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Savunucuları Hakkında Bildirge’nin yirminci yılını doldurduğumuz bugünlerde Avrupa Konseyi’nin Avukatlık Mesleğine İlişkin Avrupa Sözleşmesi hazırlanmasına karar vermesi de bu konunun öneminin ve karşılaşılan güçlüklerin bir işaretidir.

Ankara Barosu, ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan siyasi ve iktisadi gelişmeler karşısında, 2020 yılında gerçekleştirilecek Uluslararası Hukuk Kurultayı’nda çağımızın en temel konularından biri olduğu düşünülen insan hakları ve hak savunuculuğunu ele almaya karar vermiştir. Kurultay’da, insan hakları ve hak savunuculuğunun farklı perspektiflerden disiplinlerarası bir yaklaşımla değerlendirileceği, sorunlarının tartışılacağı ve eleştirileceği uluslararası bir platformun oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, ulusal ve uluslararası camiadan ve farklı alanlardan uzmanların, insan hakları ve hak savunuculuğu kavramlarını hukuki olduğu kadar, siyasi, iktisadi, sosyolojik, felsefi açılardan değerlendirmeleri, söz konusu kavramların ülkemizdeki ve dünyadaki mevcut durumunu tespit ederek yeni gündemler önermeleri beklenmektedir. Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı-2020, “İnsan Hakları ve Hak Savunuculuğu” ana başlığı altında farklı disiplinlerden bildirilerin katılımına açıktır.

KONGREUZMANI.COM veritabanında kayıtlı etkinliklere ait tarih, yer ve diğer içerik detayları ilgili yıl içerisinde yetkili kurum tarafından değiştirilebilir. Lütfen etkinliğe ait resmi web sitesinden güncel bilgileri teyid ediniz. HATA BİLDİR: Bu etkinlik detaylarında hata varsa bize iletebilirsiniz.

Yorumlar


Takvime Ekle Google Outlook iCal
bir minduce projesidir
copyright 2010-2022 ©   |   kullanım koşulları & gizlilik
Kongre Ekle Eklenecek kongrenin bilgilerini giriniz.
Bizi Facebook'ta Takip Edin